Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница администрация

Местни данъци и такси

 

1. Молба за оценка
2. чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот
3. чл.17 от ЗМДТ за недвижим имот
4. чл.54 от ЗМДТ за лек автомобил
5. чл.54 от ЗМДТ за пътно превозно средство,без леки автомобили

 

 
2000-08 Dilys Design & Solutions