Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница Общински съвет

Решения

Решение №56 по протокол №4 от 08.04.2008 г.

Решение №41 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №42 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №43 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №44 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №45 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №46 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №47 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №48 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №49 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №50 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №51 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №52 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №53 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №54 по протокол №3 от 04.04.2008 г.
Решение №55 по протокол №3 от 04.04.2008 г.

Решение №11 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №12 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №13 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №14 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №15 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №16 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №17 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №18 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №19 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №20 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №21 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №22 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №23 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №24 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №25 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №26 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №27 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №28 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №29 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №30 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №31 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №32 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №33 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №34 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №35 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №36 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №37 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №38 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №39 по протокол №2 от 07.03.2008 г.
Решение №40 по протокол №2 от 07.03.2008 г.

Решение №1 по протокол №1 от 12.02.2008 г.
Решение №2 по протокол №1 от 12.02.2008 г.
Решение №3 по протокол №1 от 12.02.2008 г.
Решение №4 по протокол №1 от 12.02.2008 г.
Решение №5 по протокол №1 от 12.02.2008 г.
Решение №6 по протокол №1 от 12.02.2008 г.
Решение №7 по протокол №1 от 12.02.2008 г.
Решение №8 по протокол №1 от 12.02.2008 г.
Решение №9 по протокол №1 от 12.02.2008 г.
Решение №10 по протокол №1 от 12.02.2008 г.

Решение №32 по протокол №5
Решение №31 по протокол №5
Решение №30 по протокол №5
Решение №29 по протокол №5
Решение №28 по протокол №5
Решение №27 по протокол №5
Решение №26 по протокол №4
Решение №25 по протокол №4
Решение №24 по протокол №4
Решение №23 по протокол №4
Решение №22 по протокол №4
Решение №21 по протокол №4
Решение №20 по протокол №4
Решение №19 по протокол №4
Решение №18 по протокол №4
Решение №17 по протокол №4
Решение №16 по протокол №4
Решение №15 по протокол №3
Решение №14 по протокол №3
Решение №13 по протокол №3
Решение №12 по протокол №3
Решение №11 по протокол №3
Решение №10 по протокол №3
Решение №9 по протокол №3
Решение №8 по протокол №3
Решение №7 по протокол №3
Решение №6 по протокол №3
Решение №5 по протокол №2
Решение №4 по протокол №2
Решение №3 по протокол №2
Решение №2 по протокол №1
Решение №1 по протокол №1

 

нагоре

 
2000-07 DILDEsign-studio