Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница Общински съвет

Председател

Инж. Ангел Методиев Янкулов – Председател на Общински съвет – Долна баня

 

Роден на 9 април 1958 г. в Долна баня.

Семеен с три деца – две дъщери и един син.

Средното си образование завършва в родния град през 1976 г. Висше образование завършва през 1986 г. във ВТУ „Ангел Кънчев” – Русе. През периода 1986 – 1997 г. работи като главен инженер в МТС Долна баня

Правомощия

  • Представлява общинския съвет.
  • Организира, свиква , открива, ръководи и закрива заседанията на общинския съвет и осигурява реда в заседателната зала.
  • Оповестява пред ОбС постъпилите проекти за наредби, правилници, инструктажи и други предложения.
  • Координира работата на постоянните комисии и подпомага съветниците в тяхната дейност.
  • Удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на общинския съвет, както и текстовете на приетите актове от общинския съвет.

Председателят се подпомага от председателите на постоянните комисии, които образуват председателски съвет.

 
2000-07 DILDEsign-studio