Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница

Обяви

 

СОУ „Неофит Рилски” – гр. Долна Баня, област Софийска

Приема ученици за IX клас за учебната 2007/2008 година в профилирана паралелка с технологичен профил „Туризъм”.

В четиригодишен срок на обучение учениците изучават: основи на пазарната икономика, маркетинг и реклама в туризма, счетоводство на фирмата, мениджъмънт на туризма; география на туризма, еко/селски туризъм,законодателство в туризма.

Училището разполага с добре оборудван компютърен кабинет и интернет връзка за учениците.

Приемът на ученици за IX клас е по документи.

Класирането на учениците се извършва по бал, който се образува от утроената оценка по български език и литература, оценката по математика и оценката по география от свидетелството за завършено основно образование.

За справки: тел. 07120/25 78
07120/30 34

Професионална гимназия "Христо Ботев" - гр. Долна баня, област Софийска

За учебната 2007/2008 година училището ще приема ученици за следните професии:

  • Техник лесовъд - 26 ученика - 5 г. срок на обучение
  • Оператор в производството на облекло - 13 ученика - 4 г. срок на обучение
  • Оператор в дървообработването -13 ученика - 4 г. срок на обучение

Кандидатите трябва да са завършили VIII клас и да не са по - възрастни от 17 години.

Необходими документи при кандидатстване:

1. Молба по образец
2. Свидетелство за завършен VIII клас
3. Медицинско свидетелство

Подаването на документи се извършва от:

8 юли до 12 юли. - I класиране
21 юли до 22 юли - II класиране
29 юли до 1 август - III класиране

Списък на класираните ученици ще ce обяви на:

I класиране - 14 юли
II класиране - 25 юли
III класиране - 2 август

Документите се подават в канцеларията на училището.

За справки:

тел. 07120/2045 - Директор
07120/2505 - Счетоводство

 

 

 
 
2000-07 DILDEsign-studio