Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

главна страница

     
 

Всеки гражданин на общината ще има възможност да направи до Общински съвет-Долна баня свое предложение, искане, жалба или да подаде сигнал, както устно, така и писмено.

Приемните дни с граждани на общината се провеждат в Административната сграда на Община Долна баня. II-ри етаж-Общински съвет Долна баня.

ПРИЕМНИ ДНИ

Лиляна Ангелова Драганова-общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Приемен ден:всеки ПОНЕДЕЛНИК от месеца от 12.00ч. до 13.00 ч.
тел.22-26

Емилия Стефанова Стойнова-общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Приемен ден:всеки ВТОРНИК от месеца от 13.00ч. до 14.00ч.
тел. 22-26

Стоян Атанасов Арнаудски-общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Приемен ден:всяка СРЯДА от месеца от 13.00ч. до 14.00ч.
тел. 22-26

Станислав Петров Рименов-общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Приемен ден: всеки ЧЕТВЪРТЪК от месеца от 13.00ч. до 14.00ч.
тел. 22-26

Стоян Атанасов Арнаудски-общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Приемен ден:всеки ПЕТЪК от месеца от 11.00ч. до 12.00ч.
тел. 22-26

Албена Венцеславова Велчева-общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Приемен ден: всеки ПЕТЪК от месеца от 16.00ч до 17.00ч.
тел. 22-26

 
2000-08 Dilys Design & Solutions