Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

главна страница

     
 

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "УЧИЛИЩЕТО-ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ"

На 20.02.2008г. в залата на Общината се проведе общинската конференция "Училището-желана територия". Присъстваха учениците , учители и директори от училищата в общината , представители на местната власт , родители и гости.
Конференцията беше открита от Адриана Благоева-гл.спец. "Образование , култура , вероизповедания и връзки с обществеността"в Община Долна баня.
Г-жа Албена Велчева-Председател на ПК №3 към ОбС-Долна баня предложи дневния ред на конференцията и умело предразположи участниците към активно обсъждане на проблемите и споделяне на добрите практики.
Ученици от СОУ "Неофит Рилски" и ПГ "Христо Ботев" презентираха своите училища.Бяха прочетени есета на Димитър Зафиров и Христо Сестримски от СОУ "Н.Рилски" и Вероника Лечова от ПГ "Христо Ботев".Г-жа Соня Костова от ПГ сподели добри свои практики чрез краеведческата си дейност "Опознай родния край, за да обикнеш родината си".
Г-жа Благоева направи анализ на анкетата , която беше проведена и в двете училища , като сподели , че целта и е да се прецени каква е мотивацията на учениците, да посещават училище ,и какви са условията, то да бъде " желана територия".
За агресията в училище и начините за преодоляване , сподели г-жа Людмила Павлова-Секретар на МКБПОП-Долна баня.

Есе на Соня Костова

Есе на Вероника Лечова

Есе на Димитър Зафиров

Есе на Христо Сестримски

 
   
2000-08 Dilys Design & Solutions