Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница

 

Община Долна баня и Народно читалище „Рила” бяха организаторите на проявите,посветени на 1 ноември – Деня на народните будители.
Госпожа А.Благоева-гл.специалист „Образование, култура и, вероизповедание и връзки с обществеността” в Община Долна баня откри честването със слово за будителите. Проявите се състояха в обновената сграда на Музея.
Председателката на читалище „Рила” г-жа Светла Стоименова припомни историята на тази сграда - „През 1851 година, когато в Долна баня е създадено първото килийно училище,все повече българи искат децата им да учат.Отеснява стаичката до къщата на Бончо Стоичков и според написаното от Атанас Цветков в 1866 г., училището се премества в килията на баба Милка Стойнева. Първата обществена сграда построена в Долна баня след Освобождението през 1879 г. е общинското училище-т.е.мястото, в което се намираме. Строили го пещерски майстори и долнобанските учители. През годините на времето тази сграда е променяла предназначението си, като на 20.09.1973 год. е открита музейна сбирка. Почти 20 години музеят е една от забележителностите на града. След 1990 г. , за съжаление, започва неговия упадък и унищожение. През 2005 година внучката на Янко Петров - Антоанета Попова решава да направи отново този кът такъв, какъвто е бил.По програма „Увеличаване на младежката заетост в община Долна баня и създаване на условия за развитие на района” - Програма „Фар”-Младежки инициативи за заетост за периода 01.04.2005 г. - 01.04.2006 г. музеят беше възстановен. С решение №9/09.02.2007 год. ОбС Долна баня учредява в полза на читалище „Рила” безвъзмездно и безсрочно право на ползване върху три помещения от сградата на музея.”
Госпожа инж. Мариника Якова-и.д.кмет поздрави долнобанските будители, прочете поздравителния адрес на Президента на Републиката, по случай Деня на будителите и подари на музея летописна книга и българското знаме. Тя връчи на Свещеноиконом Пламен Димитров договор за дарение, което Община Долна баня прави на храм „Успение на Пресвета Богородица”. Дарява 2746 кв.м.земя, намираща се около сегашния манастир „Свети Спас”-курорт Долна баня.
Госпожа Антоанета Попова пожела успех на доброто начинание.
Водосвет за здраве и успехи отслужи свещеноиконом Пламен Димитров и освети подарената от Ангел Янкулов на музея икона на Света Богородица.
След обяд Музеят отново събра долнобанските будители-учители и читалищни деятели вече пенсионери. Те бяха поздравени от Общинска администрация и Читалищното настоятелство. С интерес беше изгледан прожектирания филм за Долна баня, който всеки един от присъстващите получи като подарък,заедно с книги и рекламни материали за града. Срещата премина задушевно с много разкази и спомени за отминали години. Полезни за всички бяха мъдрите съвети, препоръки и пожелания.

 


 
 
 
 
 
2000-06 DILysDesign-studio