Община Долна баня
Местната власт
Животът
 

 

 

главна страница

Природа

 

 

Много са природните предимства на Долна баня. Природната характеристика, свързана с влиянието на високата планина, разнообразието на релефа и растителността, различните надморски височини /от 800 до 2000 метра/, обуславят здравословен умереноконтинентален и планински климат, както и висока чистота на въздуха. Зимата е мека, пролетта - влажна, лятото - прохладно и приятно, а есента - топла и слънчева.

Курортното селище “Долна баня” е защитено от замърсявания, температурни прегрявания и силно охлаждане, за което спомага влиянието на река Марица. Снежната покривка е устойчива от два до три месеца, а в същото време е голям броят на слънчевите дни.

Най-голямата природна атракция на Долна баня са белите щъркели, които са символ и на добра поличба. През 1999 година Долна баня спечели първо място в проведения Национален конкурс за най-много щъркелови гнезда с 21 гнездящи двойки бели щъркели.

По своето местонахождение общината попада в резерват “Ибър”, който е важна част от Националния парк “Рила”. Това дава възможност за участие в различни проекти, свързани със защитата на редки растителни и животински видове, както и за определяне на нови и приобщаване на стари туристически маршрути.

Близостта на курорта ”Боровец” също влияе върху сполучливото участие на града в туристическия бизнес. Професионалната квалификация на човешките ресурси от Долна баня е предпоставка за успешното развитие на града.

Друго предимство на града е близостта му до двата най-големи града в България - София и Пловдив.

Минерални извори

Най-голямото богатство на Долна баня са минералните извори.
Термоминералните води на града притежават почти целия спектър от полезни качества.
Общата характеристика на водата е: слабоминерализирана, алкална, радиоактивна.

Геотермалният извор е с дебит 17 л/сек. като има неразкрит потенциал. Началната температура е 62 - 65 градуса по Целзий. Водите са подходящи за лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат и посттравматични състояния, дихателната и нервната системи, гинекологични и кожни заболявания, вторични анемии, проблеми с обмяната на веществата, както и за питейно приложение, но само за профилактика на кариес, поради високото съдържание на флуор.

Друг минерален извор е този, който се намира в местността “Бялата вода”, разположен на 2,5 км югозападно от града, с дебит 1 л/сек. и температура 26 градуса по Целзий. Водата се характеризира като хипотермална, слабоминерализирана, сулфатно-натриева, без санитарно-микробиологични признаци на замърсявания. Радиоактивните показатели са в границите на нормите на минералните води. Има устойчив физико-химичен състав и се използва за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика, както и за трапезни цели.

 

 
2000-07 DILDEsign-studio