Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница администрация

Международно сътрудничество

 

Проект на Българската Туристическа камара и Община Долна баня

Долна баня , България – Непорент , Полша
През септември 2004 година при посещение кмета на гр. Непорент г-н Славомир Мачей Мазур бе подписано споразумение за приятелство между двете общини, за осъществяване на обмен в областта на туризма, културата и спорта, контакти между училищата, здравното и социалното дело, в добрия дух и принцип на равноправие и сътрудничество.

Охрид- посещение и обмяна на опит, с намерение за сътрудничество – м. ноември 2005 година.

Покана за побратимяване с испански град - Реус или Аликанте, тъй като в тях живеят и работят много семейства от Долна баня.

Проекти

„ Благоустрояване и изграждане на достъпна среда в гробищен парк Долна баня”, финансиран от СИФ. Почистен и уширен терен, оформени алеи, изградена чешма, изграден заслон и санитарни възли, ограда на гробищен парк. /приключен 2005/
„Детска площадка в централен парк Долна баня” – Малки демонстрационни проекти – изградена детска площадка с люлка, пързалка, катерушки, пясъчник и пейки в парка в центъра на града./приключен 2005/
„Ремонт на Читалище Рила” - Малки демонстрационни проекти . /приключен/
„Увеличаване на младежката заетост в община Долна баня и създаване на условия за развитие на района” Програма ФАР – Младежки инициативи за заетост . Обучени 40 младежи в специалността «оператор на дървообработващи машини», ремотнирани сградите на Исторически музей и Ритуална зала./приключен 2006/
Еко зона за отдих и туризъм в Долна баня – Програма ФАР „Икономическо и социално сближаване” – Развитие на българския еко туризъм. Създаване на устойчив туристически продукт, Туристически информационен център, създаване на еко-училище, почистване и маркиране на еко пътеки, изграждане на заслони и ремонт на две хижи Гергиница и Венетица . /приключен 2006/ -
„Основен ремонт покрив на СОУ „Н.Рилски” гр. Долна баня - „Красива България” и безвъзмездна пмощ на Кралство Нидерландия за възстановяване на щетите, нанасени от наводненията приз лятото на 2005 г. Извършен основен ремонт на покрива на СОУ”Н.Рилски”. ./приключен 2006/
„Достойни условия за труд и реализация на хора с трайни увреждания” – Фонд „Рехабилитация и социална интеграция” – наети на работа двама инвалиди в община Долна баня, извършен ремонт и оборудване в помещение на общината и „Клуб на инвалиди” –2007.
Младежка програма „Старт на кариерата”, стартирал 2004 г. – текущ. Назначени и работещи в община Долна баня младежи, завършили висше образование – икономист,еколози
„Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в Община Долна баня чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти” – Активни услуги на пазара на труда – съвместен проект с ИСК при УНСС. Изработени секторни стратегии: „Стратегия за развитие на местната промишленост и занаятите”, „Стратегия за развитие на туризма”, „Комуникационна стратегия” за периода 2007-2013 г.-/приключен 2006/ - партньори
„Европа на колела” - Информационна пътуваща изложба
Социални асистенти започнаха работа към община Долна баня по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – стартирал януари 2007 г.
Община Долна баня работи и по програмите „От социални помощи към заетост”
Ежегодно през м. май се провежда филмов фестивал „Зелена вълна- 21 век” съвместно с фондация „Европейски екологичен фестивал”, посветен на екологията и опазването на околната среда.
Корпус на мира – Порграма „Местно и организационно развитие” в общината работи доброволец от корпуса на мира - приключен 2007
Проект “Развитие на туризма и повишаване местния капацитет в Долна баня.”
Общината внедри система за управление на качеството на база на ISO 9001 и получи сертификати с акредитация на UKAS и ANAB , както и НАССР в общинските обекти /2007/.
По програма ФАР съвместно с Балкански институт по труда и социалната политика и община Костенец стартира проект INFOREGIO -2007 – партньори -
Инвеститорски бюлетин за двете общини

www.bilsp.org

www.variables.bilsp.eu

САПАРД – „Реконструкция на ул. Синчец и ул. Димчо Дебелянов – Долна баня” – текущ 10.2007- 06.2008 г.
„Активни услуги на пазара на труда” - подпомагане на малък бизнес, Наименованието на проекта е „Подпомагане развитието на малкия туристически бизнес в Община Долна баня” и срока за реализация е в периода: 07.12.2007 – 07.08.2008 г.- партньори

 

 

 
2000-08 DILDesign-studio