Община Долна баня
Местната власт
Животът
 

 

 

главна страница

Кмет

 

Владимир Джамбазов - кмет на Община Долна баня

 

Дипломираният юрист от 2001 до 2003 г. е бил управител на почивна база към Авиокомпания „Балкан”, а от 2003 г. до настоящия момент – юрисконсулт в „Марани-Тур” ЕООД.

От 1996 г. е Изпълнителен директор на футболен клуб „Левски” гр. Долна баня.

Владимир Джамбазов е член на Управителния съвет на Обществения съвет за развитие на селски туризъм към Община Долна баня.

 

Приемен ден: вторник от 13.00 часа до 17.00 часа.

2000-08 Dilys Design & Solutions