приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Търговия

1. Заявление за работно време на търговски обект

2. Издаване на заповед за удължено работно време на търговски обект

3. Удължаване срока на издадена заповед за удължено работно време на търговски обект

4. Издаване на заповед за удължено работно време на търговски обект във връзка с различни празници и ритуали /сватби, абитуриентски балове, годишнини и други/

5. Издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни обекти

6. Удължаване срока на издадено разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект

7. Издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост

8. Удължаване срока на издадено разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собстве

 

Търговски обекти на територията на община Долна баня

 

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.)