приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Горещ телефон - Топъл обяд - съпътстваща подкрепа

Проект: Целево подпомагане с топъл обяд в община Долна баня, финансиран от Агенция за социално подпомагане

Уведомяваме всички потребители, че по проекта се извършва съпътстваща подкрепа, изразяваща се в закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата.

Всеки, който получава безплатен топъл обяд и желае да му бъдат закупени хранителни продукти или продукти от първа необходимост със средства на потребителя, може да се обади на телефон: 0879090939 всеки работен ден от 8:30 часа до 12:00 часа или от 13:00 часа до 17:30 часа.