приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

География

Град Долна баня се намира в Югозападна България. Разположен е в живописната Долнобанска котловина, край десния бряг на река Марица. На юг се загражда от северните склонове на Рила планина, а на север опира в подножието на Септемврийски рид.

Отстои на равни разстояния от София и Пловдив, южно от магистралата София - Пловдив - Свиленград, което осигурява бърз и удобен транспорт и отстои на 8 км. от жп гара Костенец. През Долна баня минава пътят Пловдив-Дупница –Кулата /през Боровец-19 км. и Самоков/ По този път минава туристическият маршрут за Рилския манастир.

Релефът е полупланински с надморска височина 640 м.

Климатът е умереноконтинентален.
През пролетта природата оживява и околността прилича на цъфнала булка, а през есента на грейнало родопско халище.
Мекият и здрав планински климат, чистият въздух, наличието на топли минерални извори са превърнали селището в курорт.
На територията на общината няма крупни промишлени предприятия, които да замърсяват околната среда.


В биоклиматично отношение територията на община Долна баня се разделя на 4 височинни пояса: низинен, преходен, среднопланински и алпийски над 2000 м. Най-голям интерес представлява преходният пояс с надморска височина от 800 до 1200 м. Той е защитен от замърсяване, температурно прегряване и силно охлаждане. Този пояс има раздвижен релеф и добра залесеност със смесени гори, които благоприятстват изграждането на съоръжения за открити слънчево-въздушни процедури, за трениране и закаляване на организма. Физиологичните преимущества се изразяват с подчертан оздравителен ефект при сърдечно-съдови заболявания, неспецифични дихателни, нервни и други социално значими заболявания