приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Контакти

 Aдрес: Община Долна баня, град Долна баня 2040, обл. Софийска, ул."Търговска"134

 Kмет: Владимир Джамбазов - тел.: 07120 / 21 21

 Зам. Кмет - тел.: 07120 / 21 21

 Секретар на общината - тел.: 07120 / 21 21

 

 Общински съвет - тел.: 07120 / 88 46

 

 Директор дирекция "АПОФУС" - тел.: 07120 / 88 38

 Каса - тел.: 07120 / 88 66

 Местни данъци и такси - тел.: 07120 / 88 34

 ЕСГРАОН - тел.: 07120 / 88 37

 Човешки ресурси - тел.: 07120 / 88 35

 Програми ОСПОЗ - тел.: 07 120 / 88 40

 

 Директор дирекция "РРСП" - тел.: 07120 / 21 21 

 Главен архитект - тел.: 07120 / 88 36;

 ТСУ - тел.: 07120 / 88 42;

 Пазарни отношения, търговия, транспорт, спорт и туризъм - тел: 07120 / 88 35

 Програми и проекти - тел.: 07 120 / 88 39

 Военен отдел - тел.: 07 120 / 88 48

 

 Дежурни "ОМП" - тел.: 07 120 / 20 19

 

 Факс: 07120 / 21 20

 Имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Местни данъци и такси - тел.: 07120/ 88 34

ЕСГРАОН - тел.: 07120/ 88 37

Сметки за приходи, администрирани от Община Долна баня

БАНКА ДСК

 КЛОН КОСТЕНЕЦ

 BIC: STSABGSF

 IBAN: BG21STSA93008410908900

Вид плащане:

442100 - ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 442400 - ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 448001 - ТАКСА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 442300 - ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 441400 - ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 442800 - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

 448007 - АДМИН. УСЛУГИ

 442500 - ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ 

Уеб сайт: http://dolna-banya.net/

Можете да се свържете с нас и като изпратите писменото си запитване от формата ни за контакти тук.

*моля попълнете коректно всички полета на формата.