приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Банки

Банка ДСК клон Костенец – банков офис Долна баня
ул.Търговска /срещу общината/
тел. 07120/30 25
www.dskbank.bg

Централна Кооперативна банка
ул."Търговска"№93

тел. 07120 2297
www.ccbank.bg