приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Търгове и конкурси

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на нежвижими имоти, частна общинска собственост

Заповед № РД-15-226/02.09.2020 г.

Заповед № РД-15-208/27.07.2020 г.

Обява - качена на 27.07.2020 г.


Качено на 12.06.2019 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-216/12.06.2019 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Заповед № РД 15-232/05.07.2019 г.


Качено на 15.04.2019 г.

Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня

Заповед № РД-15-124/15.04.2019 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня

Заповед № РД-15-170/07.05.2019 г.


Качено на 17.08.2018 г.

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост

Заповед № РД-15-283/17.08.2018 г.


Качено на 17.08.2018 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-частна общинска собственост

Заповед № РД-15-282/17.08.2018 г.


Качено на 27.07.2018 г.

Обява № 46/27.07.2018 г., относно отдаване под наем или аренда земеделски земи от Общинския поземлен фонд


Качено на 02.05.2018 г.

Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляваща сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня

Заповед № РД-15-157/25.04.2018 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляваща сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня


Качено на 06.06.2017 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-138/06.06.2017 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Качено на 06.06.2017 г.

Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляваща сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня

Заповед № РД-15-137/06.06.2017 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляваща сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня


Качено на 19.08.2016 г.

Провеждане на конкурс за възлагане на дейност - извършване на добив, представляваща сеч, разкройване и извоз до временен горски склад собственост на Община Долна баня и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня

Заповед № РД-15-208/19.08.2016 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляваща сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общинския горски фонд на територията на Община Долна баня


Качено на 19.08.2016 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-206/18.08.2016 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Качено на 20.10.2015 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-259/20.10.2015 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Качено на 06.08.2015 г.

Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общинския горски фонд на територията на Община Долна баня

Заповед № РД-15-189/05.08.2015 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общинския горски фонд на територията на Община Долна баня


Качено на 14.07.2015 г.

Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност - извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад собственост на община Долна баня и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня

Заповед № РД-15-170/08.07.2015 г.

Документаия за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня


Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Качено на 18.06.2015 г.

Заповед № РД - 15-148/17.06.2015 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост


Качено на 05.09.2014 г.

Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня

Заповед № РД-15-189/05.09.2014 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня


Качено на 07.07.2014 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-137/07.07.2014 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Качено на 26.09.2013 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-267/25.09.2013 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Качено на 30.07.2013 г.

Открит конкурс: Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня

1. Заповед № РД 15-218/30.07.2013 г.

2. Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня


Качено на 01.08.2012 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен (обект № 1103)

- Заповед

- Заповед

- Документация

- Промяна на документация


Качено на 01.08.2012 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен (обект № 1102)

- Заповед

- Заповед

- Документация

- Промяна на документация


Качено на 01.08.2012 г. 

Конкурс за възлагане на дейност – извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня

- Заповед

- Заповед 

- Документация


ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА 

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ


ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА


ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за продажба

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Пълна информация можете да намерите тук, в приложения .doc файл.


Конкурс за обществен превоз на пътници

Обява за инвестиционно предложение