приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Селско стопанство и екология

№ по ред

Вид на услугата

Необходими документи

Срок за извършване

Цена

1

Издаване удостоверение от емлячен регистър

молба

14 /четиринадесет/ дневен

1 /един/ лев

2

Регистрация на пчелни семейства

Заявление; декларация

7 /седем/ дневен

0.00

3

Издаване разрешително зеа сеч в зем. земи

молба

7 /седем/ дневен

В зависимост от броя и вида на дърветата и от собствеността върху имота

4

Издаване позволително за добив на билки

заявление

2 /два/ дневен

В зависимост от вида и количеството на билките

По-долуа Ви предлагаме възможност да изтеглите образци, който се налага да използвате.

* всички наредби са във формат .doc