приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Туризъм

1. Категоризиране на места за настаняване (МН)

1.1. Заявление-декларация

2. Категоризиране на заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

2.1. Заявление-декларация

3. Потвърждаване на категорията на места за настаняване (МН) и заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

3.1. Заявление-декларация

4. Промяна на вписани обстоятелства в националния туристически регистър относно категоризиран туристически обект

4.1. Заявление

5. Повишаване на категорията на места за настаняване (МН)

5.1. Заявление-декларация

6. Повишаване на категорията на заведение за хранене и развлечения (ЗХР)

6.1. Заявление-декларация

7. Понижаване на категорията на места за настаняване (МН)

7.1. Заявление-декларация

8. Понижаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

8.1. Заявление-декларация

9. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

9.1. Заявление

10. Издаване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената

10.1. Заявление

11. Спиране действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване (МН)

11.1. Заявление

12. Прекратяване категоррия на места за настаняване (МН) и заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

12.1. Заявление-декларация

13. Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

13.1. Заявление-декларация

14. Прекратяване дейността на регистриран обект - стая за гости или апартамент за гости

 

Закон за туризма

Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

Обекти с ненормирано/непрекъснато работно време на територията на община Долна баня

Заведения за хранене и развлечения на територията на община Долна баня

 

Образците на документите можете да свалите от тук 

Типове и видове места за настаняване (МН)

Типове и видове заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

Инфо брошура МН

Инфо брошура ЗХР

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опастност от заразяване с COVID-19 в България (съгласувано с Министерството на здравеопазването) - версия 10

Правила за прилагане на противоепидемични мерки в туристическите обекти през летен сезон 2021

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.)

Минимални задължителни изисквания за съответните категории на туристически обекти, които се определят от кмета на общината (съгласно чл. 128 от ЗТ)

1. Хотели ЕДНА звезда

2. Хотели ДВЕ звезди

3. Мотели ЕДНА, ДВЕ и ТРИ звезди

4. Семейни хотели ЕДНА, ДВЕ, ТРИ звезди

5. Хостели ЕДНА, ДВЕ и ТРИ звезди

6. Пансиони ЕДНА и ДВЕ звезди

7. Почивни станции ЕДНА, ДВЕ и ТРИ звезди

8. Къща за гости ЕДНА, ДВЕ и ТРИ звезди

9. Къмпинги и бунгала ЕДНА, ДВЕ и ТРИ звезди

10. Заведения за хранене и развлечения ЕДНА, ДВЕ и ТРИ  звезди.

 

ТАРИФА НА ТАКСИТЕ, които се събират по Закона за туризма (ЗТ)

 

Национален туристически регистър

Тестова среда на ЕСТИ и СРН

Достъп до интернет страницата на Единната система за туристическа информация - реална среда

Интерфейси за комуникация с ЕСТИ

Образец на регистър на настанените туристи

Заповед за определяне на съдържанието на данните в регистъра на настанените туристи, воден от лицата, извършващи хотелиерство на територията на Република България

Видео 1   Видео 2   Видео 3   Видео 4   Видео 5   Видео 6

 

Съобщение за прекратена категория на туристически обекти през 2014 г. от тук 

Съобщение от 24.08.2016 г.

Съобщение от 25.07.2016 г.

Съобщение от 04.04.2016 г.

Съобщение от 05.02.2016 г.

Съобщение от 10.01.2017 г.

Съобщение от 08.11.2018 г.

Съобщение от 08.11.2018 г.