приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Отчети 2021 година

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ЗА 2021 Г.

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ 2021 Г.