приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2021 г.

Входящ № / дата ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35 НЕПОДАЛИ В СРОК

1/01.03.2021

Васил Димитров Директор социални услуги за имущество и интереси  

2/27.04.2021

Мариана Китова Младши експерт за имущество и интереси  

3/27.04.2021

Мария Димитрова Старши експерт за имущество и интереси  

4/28.04.2021

Катя Димитрова- Костадинова Секретар МКБППМН за имущество и интереси  

5/07.05.2021

Румяна Манчева Младши експерт за имущество и интереси  

6/10.05.2021

Цветелина Стефанова Младши експерт за имущество и интереси  

7/10.05.2021

Мария Джамбазова Старши експерт за имущество и интереси  

8/10.05.2021

Йорданка Кулина Главен специалист за имущество и интереси  

9/10.05.2021

Лилянка Лозанова Младши експерт за имущество и интереси  

10/11.05.2021

Лиляна Митрова Младши експерт за имущество и интереси  

11/11.05.2021

Ангелина Николова Директор ДГ за имущество и интереси  

12/12.05.2021 

Радослава    Костадинова    Старши експерт за имущество и интереси  

13/12.05.2021

Екатерина Захариева-Зафирова Старши експерт за имущество и интереси  

14/12.05.2021

Ангел Мичов Кметски наместник за имущество и интереси  

15/12.05.2021

Весела Дренкарова Старши експерт за имущество и интереси  

16/12.05.2021

Евгения Свиленова Старши експерт за имущество и интереси  

17/12.05.2021

Красимир Терзийски Секретар ОА   за имущество и интереси  

18/12.05.2021

Анелия Тачева Главен инжинер         за имущество и интереси  

19/13.05.2021

Красимира Гълъбова Старши експерт за имущество и интереси  

20/13.05.2021

Теодора Митрева Старши експерт за имущество и интереси  

21/13.05.2021

Милена Мачканова Директор социални услуги               за имущество и интереси  

22/13.05.2021

Светлана Гълъбова Старши експерт за имущество и интереси  

23/14.05.2021

Моника Шопова Младши експерт за имущество и интереси  

24/14.05.2021

Ива Димитрова Главен специалист       за имущество и интереси  

25/14.05.2021

Павлинка          Кавалиерату Младши експерт за имущество и интереси  

26/14.05.2021

Нина                 Арнаудска Директор дирекция "АПОФУС" за имущество и интереси