приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2020 г.

 

Входящ № и дата

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35

НЕПОДАЛИ В СРОК 

1/05.05.2020

Йорданка

Кулина

Главен специалист

за имущество и интереси

 

2/05.05.2020

Мария

Джамбазова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

3/05.05.2020

Ива

Димитрова

Главен специалист

за имущество и интереси

 

4/05.05.2020

Анелия

Тачева

Главен инженер

за имущество и интереси

 

6/05.05.2020

Красимир

Терзийски

Секретар на община

за имущество и интереси

 

7/05.05.2020

Румяна

Манчева

Младши експерт

за имущество и интереси

 

8/07.05.2020

Мариана

Китова

Младши експерт

за имущество и интереси

 

9/07.05.2020

Цветелина

Стефанова

Младши експерт

за имущество и интереси

 

10/07.05.2020

Светлана

Гълъбова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

11/08.05.2020

Мария

Димитрова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

12/08.05.2020

Лилянка

Лозанова

Младши експерт

за имущество и интереси

 

13/12.05.2020

Моника

Шопова

Младши експерт

за имущество и интереси

 

14/12.05.2020

Николета

Пенчова

Младши експерт

за имущество и интереси

   

15/13.05.2020

Весела

Дренкарова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

16/13.05.2020

Ангелина

Николова

Директор на ДГ „Юрий Гагарин”

за имущество и интереси

 

17/13.05.2020

Ангел

Мичов

Кметски наместник

за имущество и интереси

 

18/13.05.2020

Лиляна

Митрова

Младши експерт

за имущество и интереси

 

19/13.05.2020

Екатерина

Захариева-Зафирова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

20/14.05.2020

Красимира

Гълъбова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

21/14.05.2020

Теодора

Митрева

Старши експерт

за имущество и интереси

 

22/14.05.2020

Евгения

Свиленова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

23/15.05.2020

Милена

Мачканова

Директор на социални услуги

за имущество и интереси

 

24/15.05.2020

Йоан

Димитров

Директор социални услуги

за имущество и интереси

 

25/15.05.2020

Нина

Арнаудска

Директор на дирекция

за имущество и интереси

 

26/30.06.2020

Катя

Димитрова Костадинова

Секретар МКБППМН

за имущество и интереси

 

27/28.07.2020

Павлинка

Кавалиерату

мл. експерт "Общинска собственост"

за имущество и интереси