приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ  чл. 35, ал. 1, т.1

ДЕКЛАРАЦИЯ  чл. 35, ал. 1, т.2

НЕПОДАЛИ 

В СРОК

Румяна

Манчева

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Лилянка

Лозанова

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Теодора

Митрева

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Красимира

Гълъбова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Екатерина

Захариева-Зафирова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Красимир

Терзийски

Секретар на община

изтегли

изтегли

 

Йорданка

Кулина

Главен специалист

изтегли

изтегли

 

Анелия

Тачева

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Ива

Димитрова

Главен специалист

изтегли

изтегли

 

Милена

Мачканова

Директор социални услуги

изтегли

изтегли

 

Анелия

Петрова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Мариана

Китова

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Мария

Димитрова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Йордан

Христов

Управител „Долна баня строй“ ЕООД

изтегли

изтегли

 

Лиляна

Митрова

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Ангел

Мичов

Кметски наместник на с. Свети Спас

изтегли

изтегли

 

Весела

Дренкарова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Евгения

Свиленова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Светлана

Гълъбова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Мария

Джамбазова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Нина

Арнаудска

Директор на Дирекция „АПОФУС“

изтегли

изтегли

 

Зорница

Христова

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Ангелина

Николова

Директор на ДГ „Юрий Гагарин”

изтегли

изтегли