приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2019 г.

Входящ № и дата

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35

НЕПОДАЛИ В СРОК 

1/19.04.2019

Йорданка

Кулина

Главен специалист

за имущество и интереси

 

2/22.04.2019

Мариана

Китова

Младши експерт

за имущество и интереси

 

3/22.04.2019

Лилянка

Лозанова

Младши експерт

за имущество и интереси

 

4/22.04.2019

Мария

Джамбазова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

6/23.04.2019

Светлана

Гълъбова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

7/23.04.2019

Мария

Димитрова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

9/24.04.2019

Румяна

Манчева

Младши експерт

за имущество и интереси

 

10/09.05.2019

Красимир

Терзийски

Секретар на община

за имущество и интереси

 

11/10.05.2019

Ангелина

Николова

Директор на ДГ „Юрий Гагарин”

за имущество и интереси

 

12/10.05.2019

Лиляна

Митрова

Младши експерт

за имущество и интереси

 

13/10.05.2019

Анелия

Петрова

Директор на дирекция

за имущество и интереси

 

14/10.05.2019

Евгения

Свиленова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

15/13.05.2019

Анелия

Тачева

Младши експерт

за имущество и интереси

 

16/13.05.2019

Ива

Димитрова

Главен специалист

за имущество и интереси

 

17/14.05.2019

Милена

Мачканова

Директор на социални услуги

за имущество и интереси

 

18/14.05.2019

Ангел

Мичов

Кметски наместник

за имущество и интереси

 

19/14.05.2019

Весела

Дренкарова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

20/15.05.2019

Зорница

Христова

Младши експерт

за имущество и интереси

 

21/15.05.2019

Теодора

Митрева

Старши експерт

за имущество и интереси

 

22/15.05.2019

Красимира

Гълъбова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

23/15.05.2019

Екатерина

Захариева-Зафирова

Старши експерт

за имущество и интереси

 

24/15.05.2019

Нина

Арнаудска

Директор на дирекция

за имущество и интереси

 

25/28.05.2019

Николета

Пенчова

Младши експерт

Декларация по чл.35, ал. 1, т. 1


Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2

   

27/08.08.2019

Цветелина

Стефанова

Младши експерт

Декларация по чл.35, ал.1, т.1


Декларация по чл.35, ал.1, т.2

 

 28/07.10.2019

Моника

Шопова

Младши експерт

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

 

29/06.11.2019

 

Йоан

Димитров

Директор социални услуги

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2