приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Регистър на сигналите, исканията и заповедите за служебно образувани производства

Основание за образуване на производство за конфликт на интереси

№ и дата на Заповед за образуване на производство/отказ за образуване

№ на производство

Краен акт по образуваното производство