приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Профил на купувача - Община Долна баня

Електронни обществени поръчки - 2020

Пряко договаряне с определени лица - 2020

Събиране на оферти с обяви или покани до определени лица - 2019

Процедури по ЗОП - 2018

Публично състезание - 2018

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица - 2018

Пазарни консултации - 2018

Процедури по ЗОП - 2017

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица - 2017

Пазарни консултации - 2017

 

 

Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Обществени поръчки и публични покани след 01.10.2014

Обществени поръчки и публични покани до 01.10.2014