приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

  


 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК:

 

 14.12.2013 г.

    Доставка на материали, консумативи и оборудване

 • Публична покана (9023952)
 • Административни сведения
 • Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП
 • Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП
 • Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
 • Техническо предложение
 • Ценова оферта

 


 19.11.2012 г.

   Извършване на доставка на материали, консумативи и оборудване

 • Публична покана (9008844)
 • Административни сведения
 • Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП
 • Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП
 • Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
 • Техническо предложение
 • Ценова оферта