приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 2021

Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  
  • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

СЪОБЩЕНИЕ: Избиратели, които са поставени под задължителна карантина или изолация, но желаят да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление (Приложение №1, към Решение №2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК) в периода от 24.03.2021 г. до 31 март 2021 г. включително, на следната електронна поща:

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. ( за публикуване)

ПОКАНА за провеждане на консултации за състава на ПСИК в община Долна баня, за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Избирателни списъци (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - публикувано на 19.02.2021 г.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВА НА СИК В ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Заповед № РД-15-49 от 19.02.2021 г.

Заповед № РД-15-42 от 09.02.2021 г.

Заповед № РД-15-38 от 08.02.2021 г.