приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Интерактивна карта на дестинация Долна баня-Самоков-Сапарева баня

Интерактивна карта на дестинация Долна баня-Самоков-Сапарева баня в изпълнение на проект "Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня", съгласно договор № BG161P0001/3.2-02/2011/013, ОП "Регионално развитие" 2007-2013