приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Официална страница за Национално преброяване 2021 г.  - https://census2021.bg/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на обучение на одобрениете контрольори, преброители, придружители и резерви

 

Уважаеми госпожи и господа,

Общинска преброителна комисия за община Долна баня организира задължително обучение на  одобрените контрольори, преброители, придружители и резерви, във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд.

Обучението ще се проведе  от 13:00 часа на 02 септември 2021 г. в сградата на община Долна баня в залата на II-ри етаж.

Само с преминалите обучение лица ще бъдe сключен граждански договор.

За Преброяване 2021 можете да получите допълнителна информация на линк: https://census2021.bg - документи и обучителни материали (или в прикачения файл след съобщението), където е желателно да се запознаете с преброителните карти и инструкцията за попълването им.

Съобщаваме на одобрените кандитати, че във връзка с указания на НСИ за намаляване на планирания брой на преброителите за община Долна баня, Общинска преброителна комисия, съвместно с ТСБ-Югозапад е извършила промени в  списъка на одобрените преброители, контрольори, придружители и резерви, поради което е необходимо да проверите в какво качество ще участвате в предстоящото Преброяване 2021 в актуализирания списък с кандидати.

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ, КОНТРОЛЬОРИ, ПРИДРУЖИТЕЛИ И РЕЗЕРВИ

ОБУЧИТЕЛНИ  МАТЕРИАЛИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Преброяване 2021 ще се проведе в периода

07.09.2021 г. - 03.10.2021 г.

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.

Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването.

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.