приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 14.11.2021

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 Г.

 

ГРАФИК

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК

 В ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ

 ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА  И

ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021 Г.          

 

Материалите ще се предават на СИК на 13.11.2021 г. от 15:00 часа в зала на общинска администрация Долна баня, с адрес - гр. Долна баня, ул. „Търговска“ № 134, ет. 2, както следва:

 

№ на СИК

Час

265900001

16:10 ч.

265900002

16:00 ч.

265900003

15:50 ч.

265900004

15:40 ч.

265900005

15:30 ч.

265900006

15:20 ч.

265900007

15:00 ч.

265900008

15:10 ч.

 

 

Симулатор на машинно гласуване

Видеоклипове за разясняване на правата и задълженията на гражданите при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народно събрание на 14.11.2021 г.

Заповед № РД-15-272/21.09.2021 г. за образуване на избирателни секции на Община Долна баня за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК в община Долна баня, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката и избори за Народни  представители на 14 ноември 2021 г.

Избирателни списъци (за публикуване) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Сайт на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци
Сайтът може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/
Възможности за справка:
Чрез този сайт:
•    По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
•    По Адрес.
След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.
Чрез телефон:
•    Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
•    Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.