Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

главна страница

Развитие на туризма

Икономика

 

 

Структуроопределящи направления в развитието на общината са туризмът, селското стопанство и промишлеността.

Промишлеността е представена основно от неголеми предприятия, свързани с хранително-вкусовия отрасъл, дърводобива, дървопреработването, производството на мебели и шивашки изделия.

Важно място в тази посока заема ЕТ ”Ивена Комерс - Валентин Шотев”. Фирмата произвежда традиционни вина и високоалкохолни напитки.

Над 100 са различните дружества, регистрирани по търговския закон, които на територията на общината имат различни сфери на дейност.

Община Долна баня участва в три търговски дружества: “Хармани ” ООД, ЕООД “Гален” и ЕООД “Стил”.

Разнообразни са дейностите, с които се занимават другите търговски дружества:

“Ратан” ООД – първото частно летище в България, ЕТ ”Интерфорум ЕС - Георги Маринов”, което се занимава с оранжерийна дейност, “Булмет и Ко” ООД.

Хотелиерски и ресторантьорски услуги се предлагат от:

“Силвекс” - ООД /мотел/, “Марани тур” – ЕООД / хотел-ресторант/- в гр. Долна баня и “Ти Же”ООД /хотел-ресторант, бар-басейн“Природа”/ и база за отдих “Секвоя” на МТОСО – МВР в курорт Долна баня .

Само ресторантьорски услуги предлагат: ресторант “Бистрица”, ресторант “Рила”, механа “Бай Петко”.

Кафе-аперативите и баровете са над 10. Магазините и павилионите за хранителни и промишлени стоки са над 60. В града има две бензиностанции и три газостанции.
"Сакса” ООД - бензиностанция и газстанция Круиз
ЕТ ”Верка Драганова” - бензиностанция и газстанция
“Сторм 98” ЕООД – газстанция

През 2004 година беше регистрирано търговско дружество “Голф - клуб “Ибър” с общинско участие и “Тедгруп” - ООД – изграждане на ваканционни селища и туризъм.

ЕТ ”Петко Узунов”- шивашки цех готови облекла, конфекция
“Л и М Баден”ЕООД - дърводобив и дървопреработване

Със селско стопанство се занимана не малка част от населението на общината. Традиционно в Долна баня се отглеждат ягодови, малинови и други плодови насаждения, зърнени и етерично-маслени култури, зеленчуци, картофи.

Потенциалът за развитие на различните видове туризъм е голям и амбицията на общината е да го превърне в индустрия и важен поминък за долнобанци.

 

 
2000-07 DILDEsign-studio