Община Долна баня
Местната власт
Животът
 

 

 

главна страница

Образование

 

Есе на Димитър Зафиров
Есе на Кристо Сестримски
Есе на Соня Костова
Есе на Вероника Лечова

 

Първият учебен ден не е вписан с червен цвят в календара, но всяка година той е повече от празник.
Празник за всички и за първолаците, и за по-големите ученици, за родителите, и за всички, които във времето са прекрачвали прага на родното училище, защото 15-ти септември винаги е символизирал стремежа на българина към духовност, към наука и просвещение. Празник, който е огласен от смеха на детството и младостта, събрал на едно място всички нас.

повече

 

 

Не само свободолюбиви са били хората от този край.

Има доказателства, че манастирът “Св. Спас” е бил истинска народна школа за просвета, книжовно и духовно средище до втората половина на XVII век, когато е бил опожарен.

Постепенно през XIX век се появили по-заможни долнобански родове. Преминаващите през селището пътници донесли нови идеи за просвещението.

През 1851 година се открива първото килийно училище. То непрекъснато се разширявало и съществувало до 1879 година, когато била построена нова училищна сграда. Това е първата обществена сграда след Освобождението. Днешното училище СОУ ”Неофит Рилски” е открито през 1918 година.

Близостта на планината предопределя отрано част от поминъка на долнобанци. Много от тях се занимават с дърводобив и дървопреработване. Сръчните хора осъзнават нуждата от професионално обучение и през 1925 година се открива Държавно практическо училище по дървообработване.

Със заповед на Министерството на търговията, промишлеността и труда на 15.09.1925г. се открива Държавно практическо столарско училище­ в с. Долна баня. За директор е назначен Боян Константинов Николов. Първоначално училището се помещава в дъскорезната фабрика на братя Сребърникови, а от 1941г. в новопостроена сграда.

В училището се подготвят специалисти за мебелното производство. Учениците получават квалификация по "Мебелно столарство" и "Мебелист". Срокът на обучение е двегодишен.
През 1953 год. училището се преименува в Промишлено училище за трудови резерви № 47 - с. Долна баня.
От 1961г. то се преобразува в Промишлено училище по дървообработване. Въведени са специалностите: "Производство на врати и прозорци" и "Горно дамско облекло и бельо".
През 1963 год. училището се трансформира в Професионално техническо училище по дървообработване. От 1963г. то приема името на Христо Ботев.
С решение на Министерския съвет на Народна република България от 12.06.1972 год. училището се преобразува в Средно професионално техническо училище по дървообработване "Христо Ботев" - с. Долна баня.
Със заповед на МОН № РД- 09 - 332/ 07.04.2003 год. училището се преобразува вПрофесионална гимназия "Христо Ботев".

Най-малките граждани също имат своя територия. Още през 30-те години на XX век е създадена временна летна детска градина. В началото на 50-те години на XX век тя става вече постоянна. От средата на 80-те години децата на Долна баня посещават добре устроена детска градина с името ОДЗ “Юрий Гагарин”.

 

 
2000-08 Dilys Design & Solutions