Община Долна Баня
Местна власт
Животът

 

 

 

главна страница

Автобусни линии

 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
от междуобщинската и републиканска транспортни схеми


гр. Долна баня - гр. Костенец
понеделник - петък
час на тръгване
06.40; 06.50 /за гр. София/; 07.00; 07.15 /уч./; 07.30; 08.30; 08.40 /за гр. София/; 09.00 /от гр. Самоков/; 09.30; 10.10; 10.30 /от гр. Самоков/; 11.00 /за гр. София/; 11.30; 12.10 /уч.-15.09.-30.06/; 12.30; 13.00 /от гр. Самоков/; 13.30; 14.30; 15.00 /от гр. Самоков/; 16.30; 17.10; 18.00 /от гр. Самоков/; 18.20 / от с. Гуцал и с. Радуил/;

гр. Долна баня - гр. Костенец
събота* - неделя
час на тръгване
06.40; 07.30; 08.30; 09.00 ч. /от гр. Самоков/; 09.30; 10.10; 10.30 /от гр. Самоков/; 11.30; 12.30; 13.00 /от гр. Самоков/; 14.30; 15.00 /от гр. Самоков/; 16.30; 17.30; 18.00 /от гр. Самоков/;
* Поради провеждане на съботния пазар в гр. Костенец да обяд е възможно нарушение в часовете на тръгване

гр. Костенец - гр. Долна баня
понеделник - петък
час на тръгване
06.30 /за с. Радуил/; 07.00 /за с. Гуцал/; 07.15 /уч./; 07.30; 08.00 /за гр. Самоков/; 08.50; 09.40 ; 10.10; 10.40 /за гр. Самоков/; 11.30; 12.10 /уч./; 12.30; 13.00 ч. /за гр. Самоков/; 14.10; 15.00; 15.40 /за гр. Самоков/; 16.50; 17.20 /за с. Радуил/; 17.40 /за с. Гуцал/; 18.00 /от София за с. Радуил/; 18.40 /за гр. Самоков - зимен период/; 19.20 /за гр. Самоков - летен пеиод/;

гр. Костенец - гр. Долна баня
събота* - неделя
час на тръгване
07.00 /за с. Гуцал/; 07.30; 08.00 /за гр. Самоков/; 08.50; 09.40; 10.10; 10.40 /за гр. Самоков/; 11.30; 12.30; 13.00 /за гр. Самоков/; 14.10; 15.00; 15.40 /за гр. Самоков/; 17.00; 18.00; 18.40 /за гр. Самоков - зимен период/; 19.20 /за гр. Самоков - летен период/;
* Поради провеждане на съботния пазар в гр. Костенец да обяд е възможно нарушение в часовете на тръгване

гр. Долна баня – Трафик маркет - /Централна автогара гр. София/
час на тръгване
понеделник – петък /само в работни дни/
06.50; 08.40; 11.00;

гр. Долна Баня – Трафик маркет - /Централна Автогара гр. София/
час на тръгване
неделя и последен ден от празнични дни
17.30 - от 01.04. до 31.10.
15.30 - от 01.11. до 31.03.

Трафик маркет - /Централна автогара гр. София/ - гр. Долна баня
час на тръгване
понеделник – петък
13.30 /до гр. Костенец/; 15.00; 16.30;

гр. Костенец – ТМ - Централна автогара гр. София
час на тръгване
понеделник - петък
06.30; 07.00; 09.00; 11.10;

ТМ - Централна автогара гр. София - гр. Костенец
час на тръгване
понеделник - петък
13.30; 15.00; 16.30; 17.50;

гр. Долна баня - гр. Самоков
час на тръгване
08.10; 10.50; 13.10; 15.50;18.50 /зимен период/ - 19.30 /летен период/

гр. Самоков - гр. Костенец
час на тръгване
08.00; 09.40; 11.50; 14.10; 17.10;

гр. Долна баня – с. Радуил
час на тръгване
06.40; 17.30; 18.10 /от гр. София/

с. Радуил - гр. Долна баня
час на тръгване
06.30 /за гр. София/; 07.00; 17.50;

гр. Долна баня – с. Гуцал
понеделник - петък
час на тръгване
07.10; 17.50;

гр. Долна баня – гр. Ихтиман
час на тръгване
06.50; 08.40; 11.00;

гр. Костенец – гр. Ихтиман
час на тръгване
06.30 ч. /за гр. София/; 07.00 ч. /за гр. София/; 07.30 ч.; 09.00 ч. /за гр. София/; 11.10 ч./за гр. София/; 12.30 ч.; 16.10 ч. 17.40 ч.

гр. Ихтиман – гр. Костенец
час на тръгване
06.50 ч.; 12.00 ч.; 14.30 ч. /от гр. София/; 15.20 ч.; 16.00 ч. /от гр. София/; 17.10 ч.; 17.40 ч. /от гр. София/; 19.00 ч.

гр. Костенец – гр. Момин проход
час на тръгване
понеделник - петък
5.10 ч.; 6.40 ч.; 7.10 ч.; 7.40 ч.; 10.00 ч.; 11.10 ч.; 12.10 ч.; 13.10 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч.; 16.40 ч.; 17.10 ч.; 19.15 ч.

гр. Костенец – гр. Момин проход
неделя
час на тръгване
6.40 ч.; 7.40 ч.; 10.10 ч.; 12.10 ч.; 13.50 ч.; 16.40 ч.; 17.10 ч.; 19.15 ч.

 

 

 

 

 
2000-07 DILDEsign-studio