Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница

Банкови сметки

 

 

ЦКБ АД

Клон Костенец
IBAN BG38 CECB 9790 8473 7772 00
BIC CECBBGSF

Код за вид плащане:

442100-Данък недвижим имот
442400-Такса за битови отпадъци
442300-Данък МПС


 

 
2000-08 DILDEsign-studio