приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

По гражданско състояние

Извършване на административни услуги по гражданско състояние
от служба ЕСГРАОН - ценоразписа може да  видите от  ТУК

Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

Искане за издаване на документ от акт за гражданско състояние

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Заявление за постоянен адрес

Адресна карта за настоящ адрес