приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Контакти

 Aдрес: Община Долна баня, град Долна баня 2040, обл. Софийска, ул."Търговска"134

 Kмет: Владимир Джамбазов - тел. 07120 / 21 21

 Зам. Кмет - тел: 07120 / 21 21

 Секретар на общината - тел: 07120 / 21 21

 

 Общински съвет - тел: 07120 / 88 46; 0887 81 81 13

 

 Директор дирекция "АПОФУС" - тел: 07120 / 21 21

 Счетоводство - тел: 07120/ 88 43; 0884 85 81 82

 Каса - тел: 07120 / 88 38; 0885 89 89 78

 Данъчна служба - тел: 07120 / 88 34; 0882 89 89 92

 ЕСГРАОН - тел: 07120 / 88 37; 0884 89 89 16 

 Човешки ресурси - тел: 07120 / 88 35; 0882 89 89 67

 Програми ОСПОЗ - тел: 07 120 / 88 40; 0884 80 86 87

 

 Директор дирекция "РРСП" - тел: 07120 / 21 21 

 Главен архитект - тел: 07120 / 88 36; 0882 89 89 46

 ТСУ - тел: 07120 / 88 42; 0882 89 86 87

 Европейски програми и проекти - тел: 07120 / 88 39; 0884 89 89 14

 Пазарни отношения, търговия, транспорт, спорт и туризъм - тел: 07120 / 88 45; 0884 86 83 84

 

 Военен отдел - тел: 07 120 / 88 48; 0885 88 68 63

 

 Факс: 07120 / 21 20

 Имейл: obshtinadb@abv.bg

 БАНКА ДСК

 КЛОН КОСТЕНЕЦ

 BIC: STSABGSF

 IBAN: BG21STSA93008410908900

 442100 - ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 442400 - ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 448001 - ТАКСА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 442300 - ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 441400 - ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 442800 - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

 448007 - АДМИН. УСЛУГИ

 442500 - ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ 

Уеб сайт: http://www.dolna-banya.net/

Можете да се свържете с нас и като изпратите писменото си запитване от формата ни за контакти тук.

*моля попълнете коректно всички полета на формата.