приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Търгове и конкурси

Качено на 06.06.2017 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-138/06.06.2017 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Качено на 06.06.2017 г.

Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляваща сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня

Заповед № РД-15-137/06.06.2017 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляваща сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня


Качено на 19.08.2016 г.

Провеждане на конкурс за възлагане на дейност - извършване на добив, представляваща сеч, разкройване и извоз до временен горски склад собственост на Община Долна баня и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня

Заповед № РД-15-208/19.08.2016 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляваща сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общинския горски фонд на територията на Община Долна баня


Качено на 19.08.2016 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-206/18.08.2016 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Качено на 20.10.2015 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-259/20.10.2015 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Качено на 06.08.2015 г.

Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общинския горски фонд на територията на Община Долна баня

Заповед № РД-15-189/05.08.2015 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общинския горски фонд на територията на Община Долна баня


Качено на 14.07.2015 г.

Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност - извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад собственост на община Долна баня и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня

Заповед № РД-15-170/08.07.2015 г.

Документаия за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня


Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Качено на 18.06.2015 г.

Заповед № РД - 15-148/17.06.2015 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост


Качено на 05.09.2014 г.

Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня

Заповед № РД-15-189/05.09.2014 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня


Качено на 07.07.2014 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-137/07.07.2014 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Качено на 26.09.2013 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № РД-15-267/25.09.2013 г.

Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Качено на 30.07.2013 г.

Открит конкурс: Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня

1. Заповед № РД 15-218/30.07.2013 г.

2. Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на Община Долна баня


Качено на 01.08.2012 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен (обект № 1103)

- Заповед

- Заповед

- Документация

- Промяна на документация


Качено на 01.08.2012 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен (обект № 1102)

- Заповед

- Заповед

- Документация

- Промяна на документация


Качено на 01.08.2012 г. 

Конкурс за възлагане на дейност – извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Долна баня

- Заповед

- Заповед 

- Документация


ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА 

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ


ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА


ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за продажба

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Пълна информация можете да намерите тук, в приложения .doc файл.


Конкурс за обществен превоз на пътници

Обява за инвестиционно предложение