приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Администрация

 

           - Заповед № РД 15-221/18.09.2015г.

           - Заповед № РД 15-230/23.09.2015г.
  • Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
            - Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
            - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ