приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

1. Категоризиране на места за настаняване (МН) и заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

2. Потвържданаве или промяна на категория на места за настаняване (мн) и заведения за хранене и развлечения (зхр)

3. Вписване на заявена промяна в обстоятелствата на Националния туристически регистър

4. Спиране действието на удостоверението за категория на местата за настаняване (МН)

5. Издаване на дубликат на удостоверение за определена категория

6. Издаване на нова табела от категорийна символика

7. Прекратяване категория на места за настаняване (МН) и заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

8. Подаване на информация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване (МН)

8.1. Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 3 от ЗТ

8.2. Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от ЗТ

Образците на документите можете да свалите от тук 

9. Декларация по параграф 27 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местните данъци и такси

10. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

 

Типове и видове места за настаняване (МН)

Типове и видове заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

Инфо брошура МН

Инфо брошура ЗХР

 

Минимални задължителни изисквания за съответните категории на туристически обекти, които се определят от кмета на общината (съгласно чл. 128 от ЗТ)

1. Хотели 1 звезда

2. Хотели 2 звезди

3. Мотели 1, 2 и 3 звезди

4. Хостели 1, 2 и 3 звезди

5. Пансиони 1 и 2 звезди

6. Почивни станции 1, 2 и 3 звезди

7. Къмпинги и бунгала 1, 2 и 3 звезди

8. Семейни хотели 1, 2 и 3 звезди

9. Къщи за гости 1, 2 и 3 звезди

10. Апартаменти за гости и стаи за гости 1, 2 и 3 звезди

11. Заведения за хранене и развлечения 1 звезда

12. Заведения за хранене и развлечения 2 звезди

13. Заведения за хранене и развлечения 3 звезди

 

ТАРИФА НА ТАКСИТЕ, които се събират по Закона за туризма (ЗТ)

 

Национален туристически регистър

Съобщение за прекратена категория на туристически обекти през 2014 г. от тук

Съобщение от 24.08.2016 г.

Съобщение от 25.07.2016 г.

Съобщение от 04.04.2016 г.

Съобщение от 05.02.2016 г.

Съобщение от 10.01.2017 г.