приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2021 г.

Входящ № / дата ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35 НЕПОДАЛИ В СРОК

1/01.03.2021

Васил Димитров Директор социални услуги за имущество и интереси