приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Обжалвани актове

Решение № 928 на АССО във връзка с Решение № 84 по Протокол № 4 от 29.04.2004 г. на Общински съвет - Долна баня

Решение № 629/09.05.2019 г. на АССО  във връзка с Решение № 160 по Протокол № 9 от 09.10.2008 г. на Общински съвет - Долна баня

Решение № 840/24.06.2019 г. на АССО във връзка с Решение № 174/05.12.2008 г. на Общински съвет - Долна баня

Решение № 629/09.05.2019 г. на АССО във връзка с Решение № 160/09.10.2008 г. на Общински съвет - Долна баня

АССО Адм. дело № 135/2019 г.

АССО Адм. дело № 445/2019 г., във връзка с Решение № 174 от 05.12.2008 г.

АССО Адм. дело № 386/2019 г., във връзка с Решение № 84 от 29.04.2004 г.

АССО - ТРИЧЛ. СЪСТАВ Адм. д.№ 1189/2018 г.

Определение № 1319/28.12.2018 г. на АССО

Административно дело № 1189/2018 г. по Разпореждане № 1627/07.12.2018 г. на АССО

Административен съд - София област Адм. дело № 1057/2018 г.

Решение № 973/11.10.2018 г. на АССО по дело №555/2018 г. във връзка с Решение №54/12.04.2007 г. на Общински съвет - Долна баня

Решение № 607/31.05.2018 г. на АССО по дело №328/2018 г. във връзка с Решение №81/2007 г. на Общински съвет - Долна баня

Касационна жалба против Решение №758/06.07.2018 г. на АССО

Решение № 758/06.07.2018 г. на АССО по дело №429/2018 г. във връзка с Решение №5/3.11.2015 г. на Общински съвет - Долна баня