приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.07.2021 Г.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.07.2021 Г.

 

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. напомняме, че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:

-     подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

-        подаване на заявлениеза гласуване по настоящ адрес;

-    подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

Уведомяваме заинтересованите граждани, че Община Долна баня е осигурила дежурство от 08:30 ч.  до 17:30 ч. на 26 юни 2021 г.  в Центъра за административно обслужване в сградата на общината, ет. 1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
    За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

           -----------------------------------------------------------------------------------------------

ВИДЕО МАТЕРИАЛ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (за публикуване)

Заповед № РД-15-151/31.05.2021 г., относно поставянето на агитационни материали от партии и коалиции във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Избирателни списъци (за публикуване) за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. - публикувани на 28.05.2021 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии в община Долна баня, за произвеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заповед № РД-15-138/19.05.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Долна баня за произвеждането на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заповед № РД-15-143/21.05.2021 г. за определяне на местата в община Долна баня за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.